11 nov | Bingo

Zaterdag 11 november 2023 zullen de bingoballen weer vanaf 20.00 uur rollen. Er worden 5 rondes gespeeld. Een bingokaartje kost €0,60 per stuk; een heel vel €3,50 (6 kaartjes). De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De volgende bingoavonden zullen zijn op:
zaterdag 9 december 2023
zaterdag 13 januari 2024
zaterdag 10 februari 2024
zaterdag 9 maart 2024

Deze prijzen staan al te wachten tot u ze komt winnen!

14 okt | Bingo

Zaterdag 14 oktober 2023 zullen de bingoballen weer vanaf 20.00 uur rollen. Er worden 5 rondes gespeeld. Een bingokaartje kost €0,60 per stuk; een heel vel €3,50 (6 kaartjes). De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De overige bingoavonden zullen zijn op:
zaterdag 11 november 2023
zaterdag 9 december 2023
zaterdag 13 januari 2024
zaterdag 10 februari 2024
zaterdag 9 maart 2024

Algemene ledenvergadering 2023

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. 

Dinsdag 14 februari 2023  20:00 – 21:00

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ALV 23 mei 2022
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag penningmeester 2022
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoemen kascontrolecommissie 2024
8. Vaststellen contributie 2023
9. Bestuursverkiezing
De huidige bestuursleden zijn niet aftredend, ter uitbreiding heeft mevrouw Ineke van Heusden zich kandidaat gesteld. Zij zal zich deze avond voorstellen, waarna de bestuursverkiezing gehouden zal worden.
Er is nog een vacature voor een 5e bestuurslid. Indien u interesse heeft, kunt dit mailen naar administratie@speeltuinvictorie.nl   

10. Rondvraag

Volgens de statuten worden besluiten door de aanwezige leden op de ledenvergadering genomen.

Bingo zaterdag 11 februari

Zaterdag 10 december 2022 zullen de bingoballen weer vanaf 20.00 uur rollen. Er worden 5 rondes gespeeld. Een bingokaartje kost €0,60 per stuk; een heel vel €3,50 (6 kaartjes). De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De overige bingoavonden zullen zijn op:
Zaterdag 11 maart 2023

Bingo 10 december 2022

Zaterdag 10 december 2022 zullen de bingoballen weer vanaf 20.00 uur rollen. Er worden 5 rondes gespeeld. Een bingokaartje kost €0,60 per stuk; een heel vel €3,50 (6 kaartjes). De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De overige bingoavonden zullen zijn op:
Zaterdag 14 januari 2023
Zaterdag 11 februari 2023
Zaterdag 11 maart 2023