Vereniging

Buurt- en Speeltuinvereniging ‘Victorie’ is sinds de oprichting in 1945 een initiatief van de buurtbewoners geweest. Tot op de dag van vandaag zijn alle medewerkers vrijwilligers.

Eerst maakten vaders de speeltoestellen zelf en plaatsten ze op pleintjes tussen de huizen. In 1956 werd de speeltuin aangelegd op een toen nog braakliggend stuk grond in de wijk Land van Valk.

Door de jaren heen is hard gewerkt om de speeltuin actueel, maar vooral erg leuk te maken en houden voor alle kinderen van de buurt en ver daar buiten.

Buiten het beheer en onderhoud van de speeltuin, organiseert de vereniging ook allerlei activiteiten voor jong en oud.